website counter

 

 

PWAmailPWAmail


ภาพบรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ภายในกองทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ไทย 2558 ซึ่งเป็นวันที่พนักงานภายในกองทรัพยากรบุคคล พร้อมใจใส่เสื้อลายดอกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่แสนสนุกสนาน และ อบอุ่น 

Image Gallery