website counter

 

 

PWAmailPWAmail


ภาพบรรยากาศการร่วมประชุมซักซ้อมของคณะกรรมการการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีความพร้อม และคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคของเรา

Image Gallery